Vad är Poker

Poker är ett klassiskt kortspel, spelat världen runt i otaliga varianter. Vanligtvis är ditt mål som spelare att få ihop till den bästa möjliga handen bestående av fem kort.

Ett spel med satsning

Men poker är också ett spel med satsning. För att få korten du behöver är du tvungen att betala ett pris. Det priset bestäms av insatsen du och de andra spelarna runt bordet lägger. Satsningarna höjer sedan potten, som slutligen vinns av spelaren med den bästa handen.

Ett spel med människor

Därför är en av dina största utmaningar när du spelar poker att förstå varför de andra spelarna satsar på det viset som de gör, eller varför de inte satsar. Det hävdas ibland att poker inte är så mycket ett spel med kort, som det är ett spel med människor.

Bestämma den vinnande handen

Även om det spelas hundratals varianter av poker runt om i världen är de flesta eniga om en sak – rankingen av pokerhänder.
Följande ranking av pokerhänder är närmast universal och det är den mest fundamentala delen av det du absolut måste bemästra för att starta din poker karriär.

Ranking av händer

Denna lista används för att avgöra vilken av två poker händer som är den högsta:

Färgstege
Bästa möjliga pokerhanden är en färgstege, fem kort i färg och i ordningsföljd. Det är väldigt ovanligt.
Om två spelare har färgstege vinner den med högsta kortet. Om högsta kortet är samma för bägge spelarna är händerna lika. Olika färger har inte olika värde i en pokerhand, så en färgstege i hjärter slår inte en färgstege i klöver.
En färgstege med ett ess som högsta kort kallas kunglig färgstege.

Fyrtal
Näst högsta handen i poker är fyrtal, alltså en hand med 4 kort som har samma värde.
Om två spelare har fyrtal vinner spelaren med de högsta fyra korten, t.ex. slår fyra tior fyra åttor. Om två spelare har samma fyrtal vinner den med det högsta femte kortet. Det femte kortet kallas sidokort eller kicker. Är sidokortet också detsamma är händerna lika och potten delas.

Kåk
En kåk är en hand bestående av ett triss och ett par.
Om två spelare har kåk vinner den som har det högsta tretalet (trissen). Är trisset detsamma vinner den med det högsta paret. Är också parett samma är händerna lika och potten delas.

Färg
Om alla korten är av samma färg har du färg, exempelvis hjärter.
Om två spelare har färg vinner den med det högsta kortet. Om de högsta korten är lika höga så vinner spelaren med det näst högsta kortet, osv. Om alla korten är lika är det oavgjort och potten delas. Det är ingen ranking mellan färgerna i poker.

Stege
För att en hand ska vara en stege måste alla fem korten vara i nummerföljd.
Om två spelare har stege vinner den med det högsta kortet.
Om båda stegarna har samma högsta kort är händerna lika och potten delas.

Triss
Om tre av korten har samma värde har du ett triss, Om inte de återstående korten bildar ett par, då du har en kåk, se ovan.
Om två spelare har triss vinner den med de tre bästa korten. Är de tre korten samma vinner den med högsta sidokortet, eller om det kortet också är lika, vinner den med högsta andra sidokortet. Om bägge de andra sidokorten är lika höga är händerna lika och potten delas.

Två par
Två par är precis vad det låter som, två kort av samma värde och två andra kort av ett annat värde.
Om två spelare har två par så vinner spelaren med högsta paret. Är högsta paret lika, vinner spelaren med högsta andra paret. Är högsta och lägsta paret lika mellan händerna, så vinner handen med det högsta sidokortet. Är detta också är lika högt, är händerna lika och potten delas.

Par
Om två kort på handen är av samma värde och inte kombinerar någon av ovanstående händer har du ett par.
Om två spelare har ett par så vinner den med det högsta paret. Är paren i samma värde, vinner det högsta sidokortet. Är också sidorkorten lika, vinner den med högsta andra kortet, osv. Är både paren och alla andra sidokorten lika, är händerna lika och potten delas.

Handen med det högsta kortet
Om ingen hand innehåller någon av ovan beskrivna kombinationer, är handen med det högsta individuella kortet den högsta handen. En hand innehållande ett ess är högre än en hand med en kung. En hand med en kung är högre än en hand med en tia, osv. Om två händer har samma högsta kort så vinner handen med det högsta andra kortet, osv. Är alla fem korten lika, är händerna lika och potten delas.

High/low poker

I vissa varianter av poker vinner faktiskt den lägsta handen (low poker) eller delar av potten (split poker). När du spelar low poker så använd listan här ovanför att bestämma vilken som är den högsta handen, sen är den andra handen vinnaren, t.ex. utav händerna 8-5-4-3-2 och 7-6-5-4-2, är handen med 8 den högsta enligt listan, så den andra är den bästa låga handen.