Vad är Betting

Odds är inom hasardspel och vadslagning proportionen mellan vinst och insats. Ett högre odds ger mer pengar i vinst men är också mer osannolik. Odds ges av en bookmaker eller annat spelbolag. Oddset för att något ska inträffa räknas ut genom formeln p/(1-p), där p är sannolikheten för att händelsen ska inträffa.

Ett enklare sätt att beräkna odds är genom att dividera 1 med sannolikheten i decimalform. Formel: 1/p där p= sannolikhet i decimalform.

Man brukar beteckna odds på två olika sätt. Det första är till exempel 4:1 (eller 4-mot-1, 4/1, etc.) och anger att man får 4 kr tillbaka per satsad krona plus insatsen tillbaka. Detta kallas även brittiska odds eller traditionella odds. Det andra är decimalform, till exempel 2,2 innebär att man vinner 2,2 gånger insatsen.

Odds ges som antingen fasta eller flytande. Fasta odds innebär att spelbolaget i förväg gjort en bedömning om hur sannolika de olika utfallen är och flytande innebär att oddsen ändras beroende på hur många som spelar på ett visst alternativ.